Direktmatförsäljning Hemsida
Producenterna:
Per-Ole Berg, Christer och Eivor Finne, Börje Herrgård, Birgitta Holm, Jan-Erik Revahl, Karl-Gustav Solberg, Sven-Erik och Kristina Vesterback

Berg Per-Ole
Helnevägen 16 b, 66140 ÖVERMALAX
Tfn 365 4148
Ekoprodukter: Mjöl, bl.a av. speltvete, gryn, matbröd
, potatis
Produktnr 100-149

Finne Christer och Eivor
Långmossvägen 419, 65450 SOLF
Tfn 0500 108 091
Produkter: grönsaker, kryddor
Produktnr 200-249

Bild

Herrgård Rökeri
Innehavare: Herrgård Börje
Ginstigen 57a, 66100 MALAX
Tfn 365 1418, 050 553 0998

Produkter: Rökt gris- och kalkonkött samt annat kött enligt särskilld beställning.
Produktnr 250-299

 

Holm Birgitta
Erkustået 10, 66140 ÖVERMALAX
Tfn (06) 365 4546
Ekoprodukter: matbröd, kaffebröd, småbröd
Produktn nr 300-349

 

Revahl Jan-Erik
Ribäcksvägen , 66140 ÖVERMALAX
Tfn (06) 365 9633, 0500 201 653, fax (06) 365 9620
Ekoprodukter: lammkött
Övriga produkter: paprika, gurka
Produktnr 350-399

 

Till början

Solbergs Kalkongård
Solberg Karl-Gustav
Långmossavägen 356a, 66140 ÖVERMALAX
Tfn (06) 365 4554, 0500 361 624
Produkter: kalkonkött, kalkonlever
Produkt nr 400-449

Vesterback Sven-Erik och Kristina
Västervägen 58, 66240 PETALAX
Tfn (06) 3470 343
Produkter: Tomater
Produktnr 450-499

Till början
Sidan uppdaterad 17.12.2002
© Direktmatförsäljning
Webwork IHallvar 2002